wtorek, 3 kwietnia 2012

Zwalczanie chwastów w trawniku – herbicydy selektywne

mniszek po oprysku herbicydem selektywnym
Wypielęgnowany trawnik jest wizytówką Twojego ogrodu. Dla jego właściwego wzrostu oraz intensywnie zielonej barwy konieczna jest odpowiednia ilość powietrza w glebie, nawozu i wody o czym już pisaliśmy wcześniej.

Innym problemem, który często spędza sen z powiek są chwasty masowo pojawiające się w darni. Szczególnie groźne są mlecze (mniszki lekarskie), które pozostawione samym sobie szybko zamienią trawnik w łąkę kwietną pełną żółtych kwiatów. Chwasty mogą się wsiewać z chwastów kwitnących na działce, u sąsiada, przy granicy czy z sąsiednich łąk, nieużytków albo odrastać z gleby, która nie była dokładnie odchwaszczona. Ważne, zatem żeby regularnie usuwać chwasty z działki, kosić miedze, a przed założeniem nowego trawnika na terenie bardzo zachwaszczonym usunąć kłopotliwe rośliny – zwłaszcza te wieloletnie poprzez oprysk preparatem zawierającym glifosat,  następnie dokładnie usunąć resztki obumarłych roślin.

mniszek lekarski
Jeżeli chwasty pojawiają się na założonym już trawniku, to w pierwszej kolejności należy poprawić kondycję roślin w trawniku, żeby szybko się krzewiły i zagłuszyły chwasty: 
- regularnie koś (nie dopuszczaj, żeby trawy zakwitły); 
- używaj kosiarki z ostrym nożem, żeby nie strzępić roślin; 
- optymalnie nawoź i nawadniaj; 
- wygrabiaj skoszoną trawę (butwiejące resztki mogą być siedliskiem chorób); 
- usuwaj ręcznie pojedyncze chwasty, zwłaszcza mniszki lekarskie, koniczyny, babki – głęboko wytnij razem z korzeniem przy pomocy noża albo specjalnego noża do usuwania chwastów - chwastownik, weeder.

Gdy chwasty w trawniku są liczne, gdy zajmują dużą powierzchnię możesz użyć herbicydów działających selektywnie. Niszczą one rośliny dwuliścienne, czyli większość chwastów, np. mniszek, babka, koniczyna, rdest, rumianek, tasznik, a pozostawiają trawy – rośliny jednoliścienne. Najczęściej spotykane w handlu  preparaty: Mniszek 540 SL, Chwastox Trio 540 SL, Starane 250 EC, Bofix 260 EW. Mają one różne substancje czynne, więc działają nieco inaczej na niektóre chwasty.

  Tabela 1. Wybrane herbicydy selektywne
Nazwa środka
Uwagi
Cena za opakowanie
100 ml
Mniszek 540 SL
- nie zwalcza chwastów trudnych do wytępienia: skrzypy, bylica, szczaw, bluszczyk, przetacznik
- wrażliwy na opady deszczu do 4h po zabiegu
28-35 zł
Chwastox Trio 540 SL
- nie zwalcza chwastów trudnych do wytępienia: skrzypy, bylica, szczaw, bluszczyk, przetacznik
19-22 zł
Starane 250 EC
- zwalcza chwasty trudne do wytępienia: szczawie i skrzypy

35-39 zł
Bofix 260 EW
- szybko wnika w roślinę, nie wrażliwy na opady deszczu
- zwalcza chwasty trudne do wytępienia: szczawie i skrzypy
34-48 zł

Jeżeli masz na trawniku pospolite chwasty, tj. mniszek (mlecz), koniczyna, babka, to użyj:
Chwastox Trio 540 SL - żeby nie przepłacać, jeżeli natomiast zmagasz się ze szczawiami, skrzypami, bylicą, przetacznikiem i innymi głęboko korzeniącymi się użyj Starane 250 EC albo Bofix 260 EW.

Rozcieńczanie herbicydów - dawka na przykładzie Starane 250 EC

Zalecana przez producenta dawka przy zwalczaniu chwastów (głównie mniszków) w trawnikach to: 1,5/ha przy rozpuszczeniu w 200-300 l wody.

Przeliczając to na powierzchnię trawnika w ogrodzie należy rozpuścić:
- 0,025 l czyli 25 ml herbicydu w 5 l wody i to wystarczy na 150-200 m2 trawnika;
- albo 10 ml herbicydu w 2 l wody - gdy chcemy opryskać powierzchnię do 100 m2 trawnika.

Aby oprysk był skuteczny należy go wykonywać przy temperaturze powietrza powyżej 8 stopni C. Nie należy wykonywać zabiegu w czasie upałów, bo wzmacniają one działanie środka i może dojść do uszkodzenia trawników.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza